Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4 - 6

Korsstygnsbroderi

Tanumskolan F-6, Tanum · Senast uppdaterad: 12 september 2022

Ett av våra vanligaste stygn i bundet broderi är korsstygn. Du ska först få lära dig grunderna och sedan välja ett valfritt motiv att brodera utifrån erbjudet material.

Syfte med undervisningen

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder.

 

Mål med undervisningen

 

Du kommer att få lära dig samt träna på:

  • att brodera korsstygn.
  • rita egna mönster på rutat papper
  • följa en korsstygnsmall och översätta den till aidaväven genom att brodera. 
  •  idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen.
  •  att använda slöjdspecifika begrepp
  •  

 

Undervisning och arbetssätt

Vi kommer att:

  • att ha gemensamma genomgångar om de olika stegen i arbetet
  • samtala i helklass och mindre grupper för att utveckla vårt ämnesspecifika ordförråd
  • föra reflekterande samtal kring slöjdprocessen under arbetets gång 

 

Bedömning

Vi kommer att bedöma:

• din teknik då du broderar korsstygn

• din förmåga att följa ett korsstygnsmönster och översätta det till aidaväv

• hur du hanterar verktyg och använder materialen

• hur du reflekterar kring och driver din arbetsprocess framåt

• hur du använder ämnesspecifika begrepp under arbetets gång


Läroplanskopplingar

Enkla former av hantverkstekniker och begrepp som används i samband med dessa.

Skisser, mönster och arbetsbeskrivningar, hur de kan förstås och följas.

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och reflektion över arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor för det egna skapandet.

Matriser i planeringen
Grundmatris i Textilslöjd
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback