Skolbanken Logo
Skolbanken

Skogen

Sagaskolan fritidshem, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 8 april 2022

Långt över hälften av Sveriges yta är täckt av skog. Vad är en skog egentligen och hur påverkar vi människor skogen... och hur påverkas skogen av oss?

Arbetsområde:

skogen och naturen 

Begrepp:

skogen

djur

svamp

träd

Tid:

4 veckor 

Hur kommer vi arbeta med arbetsområde:

vi kommer att gå till skogen en dag i veckan.

vi kommer prata om att i sverige finns mycket skog, vi beroende av skogen .

vi ska lära oss hur använder man träden till många olika saker och vad är det som finns i skogen som vi kan äta.

vilka olika svampar och växter har vi i våra skogar.

 


Läroplanskopplingar

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Matriser i planeringen
Mall delmål
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter