Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

4

Förklarande text åk 4

Högåsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 7 april 2022

Vi ska arbeta med förklarande texter. Du kommer att få lära dig hur förklarande texter är uppbyggda, vilka orsaksord och tidsord som är vanliga och vad man ska tänka på när man planerar en förklarande text. Arbetsområdet avslutas med att du skriver en text som förklarar varför björnar går i ide.

 

 

Konkretiserade mål

Under det här arbetsområdet ska eleverna …

• förstå syftet med en förklarande text (Förförståelse och förkunskaper)

• lära sig hur en förklarande text är uppbyggd (Steg 1)

• lära sig använda orsaksord och tidsord (Steg 2)

• tillsammans med sin klass/grupp planera och skriva en text som förklarar hur ett frö blir ett nytt frö (Steg 3)

• på egen hand kunna planera och skriva en text som förklarar varför björnar går i ide (Steg 4)

Arbetssätt

Klassen samtalar om olika förklarande texter. Var finns den? Vilket syfte har den?

Steg 1 - Klassen arbetar gemensamt med modelltexter och lär sig känna igen en förklarande text, förstå syfte med en förklarande text och hur den är organiserad med tyngdpunkt på rubrik och inledning.

Steg 2 - Eleverna tränar på att känna till typiska språkdrag och grammatiska konstruktioner i en förklarande text, som t.ex. tidsord och orsaksord.

Steg 3 - Eleverna övar på att använda det de lärt sig om struktur och språkliga drag i förklarande texter.

Steg 4 - Alla elever skriver självständigt en förklarande text om hur brunbjörnen kan sova hela vintern utan att äta. 

 

Bedömning

Dessa förmågor kommer att bedömas:

• förstå syftet med en förklarande text

• kunna skriva begripligt med enkla resonemang

• kunna skriva med en fungerande struktur

• kunna använda de språkliga drag som är typiska för en förklarande text

 

Eleven visar sina förmågor i en individuellt skriven text.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Förklarande texter Zick Zack
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter