Skolbanken Logo
Skolbanken

PP Matematik Dungen vt22

Skogsgläntans förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Hudiksvalls kommuns förskolors mall för pedagogisk planering

Arbetsområde/tema/projekt: Hur känns det?

Tidsperiod: Mars-April 22

Förskolans namn: Skogsgläntans förskola

Grupp: Dungen

Barnens ålder: 1-4

År och datum: Mars 2022

 

Vilket innehåll ska behandlas?
- Matematik

Vi bygger vär(l)den samt Digitala verktyg

 

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)
- Se nedanVad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?
- Vi vill ge barnen förutsättningar för att ge barnen erfarenhet att använda matematiska begrepp utifrån arbete med längd, mätning, skala, lika/olika, jämföra & argumentera. 


Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
- Vi kommer att använda oss att vårt arbete med rymden för att fånga upp barnens intresse. Vi skapar planeter & rymdraket tillsammans med barnen. I det arbetet får de möta, använda sig av & utmanas i de olika matematiska begreppen. 

Utifrån våra spaltdokumentationer får vi syn på barnens förkunskaper, erfarenheter & intressen. Här blir det tydligt vad barnen visar oss!

Samtlig personal på avdelningen är ansvarig för arbetet.

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Genom olika slags dokumentationer, av oss & barnen syngliggör vi vårt arbete inne på avdelningen. Våra 3 dokument hjälper oss att få syn på vad barnen lär och vill utmanas i.  I unikum samt delar vi med oss av vårt arbete med vårdnadshavare. Planeringen upprättad av:

Helene, Maja, Erika

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Läroplanskopplingar

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback