Skolbanken Logo
Skolbanken

Smultronet v 12-14.1

Påarps förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Matematik genom mätning

Mål: Återuppväcka barnens intresse för olika måttenheter

Värdegrundsarbete- Hur är man en bra kompis?

 

Syfte: Fördjupa deras kunskaper och utveckla de samma. 

Hjälpa barnen att komma in i lekar- ge dem strategier 

 

 


Läroplanskopplingar

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter