Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Tema Grodan och främlingen

Trollsländans förskola, Köping · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Temaarbete utifrån barnboken Grodan och främlingen. Figuren råttan flyger in på avdelningen i sin luftballong och skickar brev till barnen med olika uppdrag. Huvudfokus i temat är samspel och samarbete, men vi kommer planera undervisningen efter alla ämnen i läroplanen.

Planering av tema på Ballongen

GRODAN OCH FRÄMLINGEN

_______________________________________________________________________________________

Vi väljer att arbeta med ett tema utifrån en barnbok och vi har valt boken Grodan och främlingen. Huvudfokus utifrån temat är samarbete och samspel, ”att göra tillsammans”. 


Figuren råttan ifrån boken flyttar in på vår avdelning i sin luftballong och har med sig en brevlåda. Råttan skickar brev till barnen varannan till var tredje vecka, med olika uppdrag. Uppdragen
fokuserar på samarbeten, att ha kul tillsammans i sin grupp. Vi jobbar med temat varje vecka i 3
mindre grupper, detta för att kunna följa barnens intressen i gruppen och kunna anpassa temat
vidare utifrån barnen. Se och höra alla barn. 


Vi väljer att dela upp temat utifrån ämnen som vi jobbar med periodvis. Första perioden är
matematik, sedan naturvetenskap för att övergå till bygg, konstruktion och teknik. Vi avslutar
med drama, skapande och språk. Det här gör vi gör att vi ska få in alla ämnen ifrån läroplanen i
temat som kommer pågå under ett helt år. För varje nytt ämne organiserar vi en miljö på
avdelningen utifrån detta, för att skapa nyfikenhet hos barnen i deras fria lek. 

_______________________________________________________________________________________

 

MATEMATIK (SEPTEMBER-OKTOBER)

Vi väljer matematik som första ”del” av läroplanen i temat. Vi jobbar med olika begrepp som lätt, tung, liten, stor. Vi kollar på siffror och försöker få in matematik i miljön. 

Vi använder vattenrummet för att förtydliga lätt – tung, som i vad som flyter och vad som sjunker. Vi sätter upp våg i olika rum för att få in begreppen i lek. Vi sätter upp siffror i taket för att locka till samtal.

Vi har planerat matematikundervisning i alla grupper varje vecka, tex sortera löv i skogen, blåsa stora/små såpbubblor på gården, räkna-siffror-antal.

 

2. NATURVETENSKAP (OKTOBER-NOVEMBER)

Vi startar upp ämnet med ett brev från råttan med ett uppdrag, fokus på att samarbeta eller göra tillsammans.

Vi fortsätter med temat utifrån naturvetenskap. Vi kommer använda oss av miljön på gården och i skogen, att tex ha bingo i skogen, eller använda naturmaterial för att skapa. Barnen har ett stort intresse för bokstäver, vi gör ett eget alfabet av naturmaterial.

Vi pratar i våra grupper om de fem olika djuren ifrån boken, hur ser en hare ut? Hur bor haren? Vad äter haren? Olika planeringar kring detta utifrån sin grupp. 

Vi ska få in naturvetenskap på avdelningen, vi tänker att vi gör olika rum i en kallaxhylla, ett rum för varje djur i boken. Vi organiserar ett skogsrum i ateljén med naturmaterial – sagorum. 

3. BYGG, TEKNIK OCH KONSTRUKTION (DECEMBER-JANUARI-FEBRUARI)

Uppstart med ett brev, barnen får bygga en riktig bänk att sitta på – precis som Råttan för k boken. Vi köper in verktygslåda med hammare, skruvdragare, skruvar och spik. Vi gör ritningar och bygger tillsammans i varje grupp.

Planerade aktiviteter i gruppen, tex bygga olika hus, använda magneter. Vi använder elcyklarna för att ta oss runt i Köping för att se olika byggnader, hur ser barnens hus ut? 

Vi testar att bygga och konstruera med olika tekniker och med olika material. 

Vad är skillnad på skruv och spik? 

 

4. SKAPANDE, SPRÅK OCH DRAMA (MARS-APRIL-MAJ)

Startar upp med ett brev från råttan, barnen får bygga en egen dockteater med verktygen vi har köpt in.

Vi skapar egna figurer utifrån boken, vi dramatiserar med dem i vår teater, vi skapar egna sagor i grupperna. Kanske en egen bok utifrån ”vad händer sen” i boken. Bokstäver, läsa och skriva. 

Vi avslutar temat genom att Råttan flyttar vidare (precis som i boken vill han ut och upptäcka värden). 

 


Läroplanskopplingar

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback