Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

8 - 9

Hinduism och Buddhism - HT 23

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 20 november 2023

Hinduism och Buddhism, de cirkulära världsreligionerna från Asien. Här möter vi gudar (inom hinduismen), färgexplosioner, mystik och en annan syn på andlighet än hos de linjära syskonreligionerna: Judendom, Kristendom och Islam

Inom detta område ska vi undersöka de två cirkulära världsreligionerna hinduismen och buddhismen. Vi kommer titta på deras historia, likheter och skillnader. Hur religionerna påverkar människan och samhället. Vi kommer också undersöka gudar, riter och symboler samt centrala tankegångar de två religionerna har.

Syftet med undervisningen är att lära känna vad hinduism och buddhism har för religiöst budskap och hur livet för en troende hindu eller buddhist ser ut? Vi kommer även att jämföra hinduism och buddhism med de andra världsreligioner; judendom, kristendom och islam

Vi arbetar med begrepp, instuderingsfrågor, presentationer och film för att åskådliggöra de olika religionerna. Vi varvar också undervisningen med grupp och diskussioner i hel - eller halvgrupp (ni deltager aktivt).

Du finner den detaljerade planeringen i classroom, där finner du genomgångar och länkar.

 

Bedömningen blir i form av prov!

 

Grov planering:

Vecka 47

Intro

Utdelning av material

Vad innebär en cirkulär religion?

 

Vecka 48

Hinduismens historia - ursprung

Hinduismens lära

Samhället i Indien

 

Vecka 49

Gudar inom hinduismen

Meningen med livet enligt hinduismen

Inriktningar

Vardag och högtid

 

Vecka 50

Jämförelse med de monoteistiska religionerna

Repetition

Prov!

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

kunskaper om religioner och andra livsåskådningar samt om olika tolkningar och varierande praktiker inom dessa,

förmåga att kritiskt granska frågor som rör relationen mellan religion och samhälle, och

Vad religion och livsåskådning kan betyda för människors behov av mening, gemenskap, identitet och förståelse av omvärlden.

Centrala tankegångar inom kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism.

Likheter och skillnader i religiösa tolkningar och praktiker mellan och inom olika religioner. Huvudinriktningar inom kristendom och andra religioner.

Tolkning av och samtal om religiös och livsåskådningsmässig symbolik och mening i Bibeln och andra religiösa urkunder, samt i ritualer och estetiska uttryck.

Religionernas uppkomst, spridning och geografiska utbredning i dag.

Kritisk granskning av hur religion och religiositet framställs och representeras på olika sätt i media och i andra sammanhang och hur det kan påverka individer och samhället i stort.

Eleven visar grundläggande kunskaper om religioner och andra livsåskådningar. Eleven för enkla resonemang om likheter och skillnader i centrala tankegångar och religiösa praktiker mellan och inom olika religioner samt om vad religion och livsåskådning kan betyda för människor.

Eleven för enkla resonemang om frågor som rör relationen mellan religion och samhälle.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback