Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

8 - 9

Hinduism och Buddhism - VT 22

Strandängsskolan F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Hinduism och Buddhism, de två cirkulära världsreligionerna från Asien. Här möter vi gudar (inom hinduismen), färgexplosioner, mystik och en annan syn på andlighet än hos de linjära syskonreligionerna: Judendom, Kristendom och Islam

Inom detta område ska vi undersöka de två cirkulära världsreligionerna hinduismen och buddhismen. Vi kommer titta på deras historia, likheter och skillnader. Hur religionerna påverkar människan och samhället. Vi kommer också undersöka gudar, riter och symboler samt centrala tankegångar de två religionerna har.

Syftet med undervisningen är att lära känna vad hinduism och buddhism har för religiöst budskap och hur livet för en troende hindu eller buddhist ser ut? Vi kommer även att jämföra hinduism och buddhism med de andra världsreligioner; judendom, kristendom och islam

Vi arbetar med begrepp, instuderingsfrågor, presentationer och film för att åskådliggöra de olika religionerna. Vi varvar också undervisningen med grupp och diskussioner i hel - eller halvgrupp (ni deltager aktivt).

 

Vi tar ett gemensamt beslut om hur detta arbetsområde ska bedömas!


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Varierande tolkningar och bruk inom världsreligionerna i dagens samhälle.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett kritiskt förhållningssätt.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Riter, till exempel namngivning och konfirmation, och deras funktion vid formandet av identiteter och gemenskaper i religiösa och sekulära sammanhang.

Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter