Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Algebra och ekvationer år 8

Tollarps skola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Algebra och ekvationer

Syfte

Undervisningen ska syfta till att utveckla följande förmågor:

Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

Lärandemål

Du ska kunna lösa uppgifter med flera räknesätt och då använda räknesätten i rätt ordning (prioriteringsregler)

Du ska kunna skriva uttryck med flera räknesätt för att beskriva vardagliga händelser matematiskt

Du ska kunna skapa mönster

Du ska kunna teckna och förenkla uttryck och ekvationer med flera räknesätt och parenteser

Du ska kunna teckna ekvationer utifrån vardagliga problem och lösa dem

Du ska kunna lösa matematiska problem med hjälp av ekvationer

Undervisning

  • Genomgångar
  • Gemensamma aktiviteter
  • Eget arbete

Bedömning

 

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för ekvationslösning.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas generellt.

Matriser i planeringen
Matematik kunskapskraven 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback