Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

6

Läsning BOK

Getingeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

"EN SEKUND I TAGET"- Sofia Nordin Läsning bok och frågor till text/innehåll. Koppla vidare och diskutera.

Du kommer att läsa en bok stegvis samt svara fundera på frågor till innehållet. Boken är en dystopi och kan skapa en del funderingar och kopplingar till den värld vi lever i idag. 

1. Läsning av bok: LÄSA

2. Fundera/reflektera kring frågor.

3. Skrivning/svara på frågor: SKRIVA

4. Diskutera/redovisa frågor: TALA

Enskilt och ibland gemensamt med annan elev. 

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.

Uttal, satsmelodi och sambandet mellan betoning och betydelse.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter. Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter