Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

7 - 9

Idrott och hälsa åk 8 VT-22

Anneroskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grunden för att människor ska må bra. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att anpassa dina rörelser i olika lekar, spel och idrotter, både inomhus och utomhus, 
 • att du har kännedom om hur man kan förebygga skador,
 • att förstå hur olika aktiviteter kan påverka din hälsa,
 • att kunna genomföra olika aktiviteter i olika miljöer,
 • att kunna anpassa dig efter olika aktiviteter och miljöer,

SÅ HÄR SKA VI ARBETA

Under terminen kommer vi att arbeta med följande arbetsområden:

 • Simning
 • Aktiviteter inomhus och utomhus
 • Bollspel
 • Racketsport
 • Samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter
 • Förebygga skador
 • Takt och rytm
 • Orientering med karta och digitala hjälpmedel
 • Friluftsliv

För att träna förmågorna kommer vi att:

 • träna simning på Filbornabadet om du inte klarat kunskapskraven,
 • testa olika lekar/spel inomhus och utomhus, träna på olika rörelser,
 • spela olika bollspel och träna på att följa spelets regler,
 • testa olika racketsporter och träna på att följa sportens regler,
 • träna ord och begrepp för att kunna samtala om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer,
 • prata om hur man kan förebygga skador samt vikten av att följa reglerna,
 • träna takt och rytm genom att skapa en dans utifrån en given uppgift, 
 • träna karttecken, träna på att använda en karta för att sedan orientera i känd och okänd miljö,
 • lära oss vad friluftsliv är och hur man kan planera en friluftsaktivitet.

VI KOMMER BEDÖMA HUR (på vilket sätt) DU...

 • kan simma,
 • deltar i olika aktiviteter inomhus och utomhus,
 • hur du anpassar dina rörelser efter olika aktiviteter,
 • samtalar om upplevelser om olika fysiska aktiviteter,
 • visar förståelse för hur vi kan minska skaderisken i olika aktiviteter, t ex vikten av att följa regler,
 • följer takt och rytm i din dans, 
 • hittar kontroller i Pålsjöskog, 
 • förklara vad friluftsliv är och hur du kan planera en friluftsaktivitet.

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.

Traditionella och moderna danser samt rörelse- och träningsprogram till musik.

Olika simsätt i mag- och ryggläge.

Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.

Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.

Hur individens val av idrotter och andra fysiska aktiviteter påverkas av olika faktorer, till exempel av kön.

Att orientera i okända miljöer med hjälp av kartor och andra hjälpmedel för positionering, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.

Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.

Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.

I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.

Eleven kan även simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.

Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.

Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.

Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback