Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

9

Nationella prov delprov C

Viktoriaskolan, Brickebergskyrkans skolstiftelse · Senast uppdaterad: 4 april 2022

Resultat från det nationella provet som prövar hur eleven kan... "...formulera sig och kommunicera i skrift", "anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang", "urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer" samt i viss mån "söka information från olika källor".


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.

Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.

Matriser i planeringen
Formulera sig och kommunicera i skrift
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback