Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

To sum it all up...with a little bit of everything!

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

We are heading towards the end of year 9 and a long summer break. Soon it's time to wrap things up and say goodbye, good luck and thank you! But before that, a few things to sum it all up. Reading, listening and writing but most important making your own tutorial and memory book from your years in Förslöv.

Syfte

Konkretisering av målen

 • Du visar att du kan läsa och förstå olika typer av texter i texter ur läromedel samt i ett nationellt prov.
 • Du visar att du kan lyssna på och förstå olika typer av texter i ett nationellt prov. 
 • Du visar att du kan presentera en tutorial på engelska med anpassning till syfte och mottagare. 

Undervisning

 • Vi tränar läsning och utökar vårt ordförråd. 
 • Vi tränar på att skriva olika typer av texter. 
 • Vi ser filmen The boy in the striped pyjamas och diskuterar filmens innehåll. 
 • Du gör en egen tutorial som visas för klassen.
 • Vi gör en gemensam minnesbok från era år i Förslöv. 

 

Bedömning

 • Din förmåga att läsa, förstå, återge och kommentera ett innehåll (kunskapskraven åk9).
 • Din förmåga att lyssna, förstå, återge och kommentera ett innehåll (kunskapskrav åk 9).
 • Din förmåga att framföra en muntlig presentation (tutorial) med anpassning till syfte och mottagare. 

Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra välgrundade förbättringar av, egna framställningar.

Eleven visar sin förståelse genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.

I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback