Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Vecka 13-14

243331 Förskolan Torpgläntan 8, Stockholm Skärholmen · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Skärholmens verksamhetsidé: Skärholmens förskolor vill vi vara nyfikna på varandra och vår omvärld. I mötet med barnen vill vi vara engagerade, kunniga och medvetna. Barn ska både enskilt och i grupp få möta en verksamhet som utgår från grundläggande demokratiska värderingar. Vi vet att barn som känner trygghet vågar vara nyfikna på sin omvärld och får genom det möjlighet att nå sin fulla potential.

Planering - Vart ska vi? Hur gör vi? 

Vad tar vi med oss från reflektionen inför planeringen av den kommande veckan?
Barnens stora intresse för boken "Den hungriga fisken". Att barnen leker med inspiration av boken. 

Vad ska vi göra?

Vi planerar gå vidare med bild promenad, projektor och skapande( fortsätter med att måla dem guldfiskar och mosaik som barnen limmar fast på pappers fiskar). Vi kommer fokusera oss att läsa texten med inlevelse för att fånga barnens intresse för texten, vi ska dokumentera det som barnen säger, berättar inom sitt görande. Vi fortsätter med att barnen klappar och klistrar olika former på pappret.

Syfte? Varför ska vi göra det? 
Syftet med det arbetet att utveckla barnens kunskap om livet i havet. Barnen vet redan att fiskar bor i vattnet då ska vi prata om olika fisk genom texten. Utveckla barnens fantasiförmåga. Skapa roliga berättelse tillsammans med barn.

Vilka mål ska vi arbeta mot? 

Naturvetenskap.

Lust att leka och lära.

Språkutveckling.


Hur ska vi göra det? (genomförandet) Arbetssätt? Plats, material?

Fortsätta att läsa i mindre grupper. Tillföra material som inspirerar till lek, samspel och kommunikation. 
Fortsätta med skapande i ateljén.

Dokumentation - vad ska vi dokumentera? Bestäm fokus för dokumentationen under planeringen. 
Lek och berättande. Vad barnen säger och gör kopplat till bok och projekt. Nya ors hos barnen.

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter