Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

F

Religion - åk 7

Läroverket, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Under vecka 13-24 kommer ni att läsa religionskunskap, ett spännande ämne där vi inte bara lär oss om olika religioner och kulturer utan även funderar och resonerar kring livets stora frågor och om hur identiteter (hur människor är) skapas. I årskurs 7 ligger det största fokuset på de abrahamitiska religionerna (judendom, kristendom och islam). Alla uppgifter ligger på Classroom, följder du med där och ser till att lämna in dessa kommer du att klara perioden. Jag finns alltid på mailen och ofta på Google Meet för att hjälpa er som är hemma!

V 13 INTRODUKTION – VAD ÄR RELIGION?

• Introduktion: Vad är religion? Vad kan ni om religion sedan tidigare?

• Övning: Livsfrågor och identitet

 

V 14 KRISTENDOMEN – HISTORIA OCH NUTID

• Genomgång – Kristendomens tidiga historia och ursprung

• Arbete med instuderingsfrågor

 

V 15

• Genomgång – Kristendomens inriktningar och religionen idag

• Arbete med instuderingsfrågor

• "Om Jesus hade haft Facebook" – övning kopplad till instuderingsfrågorna

 

V 17

• Arbete med instuderingsfrågor

• Skriftligt prov

 

V 18 JUDENDOM OCH ISLAM

• I detta område kommer vi att arbeta med dessa religioner tematiskt, detta innebär att vi

kommer att jobba med båda religionerna samtidigt och fokusera på vissa frågor, till exempel

inriktningar.

• Genomgång: Judendom och islam

• Under veckans lektioner skapar vi mindmaps över dessa två religioner.

 

V 19

• Genomgång: Judendom och islam

• Arbete med mindmaps

• Slutuppgift: Samtal mellan två religioner

 

V 20

• Slutuppgift: Samtal mellan två religioner

 

V 21 DE ABRAHAMITISKA RELIGIONERNA - SAMMANFATTNING

• Inlämning av mindmap och text (samtal mellan religioner).

• Grupparbete – Likheter och skillnader i de Abrahamitiska religionerna

 

V 22

• De abrahamitiska religionerna och annan religiositet (kort jämförelse med någon annan

religion).

 

V 23

• Redovisning av grupparbete och utvärdering


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter