Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Avdelningens mål Havet 2

Trädgårdsgärdet 124 förskola, Göteborgs Stad · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.

Nuläge utifrån målet: 

Många barn med annat modersmål än svenska. Även ett barn med språkstörning, ett barn med hörselnedsättning och ett barn under utredning. Mycket språk- och kommunikationsutmaningar. 

Aktiviteter där vi arbetar med målet (rutiner, fri lek och planerad undervisning): 

  • Samling exempelvis dagliga rutiner och ramsor. 

  • Grupper. Barnen är indelade i mindre grupper och arbetar i vårt projekt och/eller leker tillsammans. 

Förhållningssätt ( Hur gör jag? Vilket relationellt stöd ger vi barnen kognitivt, socialt och fysiskt):

Försöker alltid vara närvarande och stöttande. Utgår från sociokulturellt perspektiv. Använder AKK (takk och bildstöd).

Förväntat resultat utifrån målet: 

Kunna göra sig förstådda och kunna kommunicera med oss pedagoger och med varandra, detta för att kunna utveckla det sociala samspelet. Lättare kunna hantera konflikter, att förstå och förklara sin och andras upplevelse.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback