Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7

Prio 7:4 Bråk & Procent

Ytterbyskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Tal i bråkform, som till exempel 1/2, 1/4, och 1/8 användes långt innan man började räkna med decimaltal. Under medeltiden blev det vanligt att ange räntor och skatter i hundradelar eller procent. Ju mer man låna- de, desto mer fick man betala i ränta. Den romerske kejsaren Augustus krävde till exempel 1/10 i skatt när man sålde varor. I det här kapitlet får du lära dig om tal i bråk- och procentform.

Avsnitt

4.1 Tal i bråkform

4.2 Jämföra bråk

4.3 Förlänga och förkorta bråk

4.4 Addition och subtraktion av bråk

4.5 Multiplikation av bråk

4.6 Andelen i procentform

4.7 Beräkna andelen vid förändring

4.8 Beräkna delen med huvudräkning

4.9 Beräkna delen

4.10 Beräkna det hela, 100%

 

Begrepp

bråk

täljare

nämnare

bråkform

blandad form

likvärdiga bråk

förlänga bråk

förkorta bråk

enklaste form

andel

delen

det hela

procent

procentform

decimalform

 

Metoder

Förlänga och förkorta bråk

Addera och subtrahera bråk

Multiplicera bråk

Beräkna andel i procent

Beräkna delen i procent

Beräkna det hela

 

Du kommer att bli bedömd på ett prov i slutet av kapitlet, men du bedöms också på vad du visar under lektionerna både muntligt och skriftligt.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.

Matriser i planeringen
Bedömning för hela arbetsområdet
Muntligt test
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback