Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

F

Religion - åk 8

Läroverket, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Under vecka 14-23 kommer vi att arbeta med ämnet religion. Vi kommer börja med en repetition för att sedan gå vidare till det första stora området – hinduism och buddhism. Här kommer ni att arbeta med instuderingsfrågor och övrigt material, arbetet avslutas med ett prov (digitalt). Efter detta undersöker vi hur religionen kan påverka och påverkas av samhället, uppgiften är skriftlig. Vi avslutar sedan med ett par/grupparbete som kommer att handla om nya religiösa rörelser samt övriga livsåskådningar. Här nedanför har jag delat upp undervisningen veckovis så att det blir tydligt för er:

V 14 HINDUISM OCH BUDDHISM

• Intro till österländska religioner

• Genomgång av uppgift – vad ni ska kunna till provet

• Genomgång: Hinduism

 

V 15

• Genomgång: Buddhism

• Eget arbete

• Film (buddhism och hinduism)

 

V 17

• Genomgång: Andra österländska religioner

• Övning: Likheter och skillnader

• Eget arbete

 

V 18

• Repetition

• Prov/inlämning

 

V 19 RELIGION I SAMHÄLLET

• I detta fördjupande arbete undersöker vi hur religioner påverkar och påverkas av samhället

• Genomgång av uppgift (skriftlig) och val av teman

• Eget arbete

 

V 20

• Genomgång: Religion och samhällsfrågor

• Diskussion/övning: Hur påverkar religion?

• Eget arbete

 

V 21

• Eget arbete

• Inlämning på Classroom

 

V 22 NYA RELIGIÖSA RÖRELSER & SEKULÄRA LIVSÅSKÅDNINGAR

• Introduktion till området – genomgång och gruppindelning

• Ni väljer en religiös rörelse, sekt eller övrig livsåskådning att fördjupa er i

• Presentationer

 

V 23

• Avslutning och extra tid till de sista presentationerna


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback