Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska

·

Årskurs:

4 - 6

Återberättande text

Tågaborgsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Vi arbetar med återberättande texter. Vi lär oss hur återberättande texter är uppbyggda med inledning, händelser i kronologisk ordning samt en avslutning. Vi lär oss vad man ska tänka på när man planerar en återberättande text.

Förmågor

Du kommer träna och utveckla din förmåga att muntligt återberätta men även läsa och skriva återberättande texter. 

Kunskapsmål och bedömning

Du ska kunna

  • planera och skriva en återberättande text på egen hand, med rubrik, inledning, kronologisk ordning och avslutning
  • använda rätt tempus (preteritum) 
  • använda varierande tidsord 
  • sätta ut stor bokstav 
  • sätta ut skiljetecken 
  • bearbeta din text  

Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Matriser i planeringen
Återberättande text
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback