Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

PP À l'hôtel FR8 VT22

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Vi lär oss boka hotell på franska. Vi lär oss böja verb i presens i de tre regelbundna grupperna -ER, -IR och -RE, samt lär oss FUTUR PROCHE - framtidsform - med hjälp av aller som hjälpverb.

Mål

Vi lär oss boka rum på hotell med ord och fraser som man behöver. Vi lär oss böja de tre regelbundna verb-grupperna i presens samt lär oss FUTUR PROCHE. 

Arbetssätt och redovisningsform

Vi arbetar med boken À plus 8, kapitel 4. 

Visa din kunskap - Bedömning

Du blir bedömd vad gäller din tydlighet i språket men även hur väl du kan göra dig förstådd, i enlighet med kunskapskraven i matrisen nedan.

Reflektion

Vad har du lärt dig inom området?

På vilket sätt lärde du dig bäst?

Vad hade gjort att du lärt dig mer?


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Matriser i planeringen
Visad kunskap Franska M2 - VT17
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback