Skolbanken Logo
Skolbanken

Hälsovecka på Sunnersta Naturförskola

Sunnersta Naturförskola, LiCa förskolor · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Vår hälsovecka vårterminen 2022 - Då kommer vi att tänka extra mycket på vad god hälsa innebär för oss och vad vi kan göra för att må bra.

NULÄGE: Barnen är idag redan mycket aktiva i rörelse och utomhusvistelse, som vi vet, får oss att må bra.

MÅL: Vårt mål är att utvidga och komplettera våra aktiviteter och utflykter med nya perspektiv.

SYFTE: Att skapa aktiviteter där vi tycker att vi mår bra och föra en dialog kring dem.

GENOMFÖRANDE: Rörelseaktiviteter både inne och ute: utflykter, miniröris, hinderbanor (konstruera egna eller beslka ex. Alnäs). Måltider: prata om vad vi äter på förskolan, kolla på meny från Helgesson och innehållsförteckningar, göra nya mellanmål ex. grön smoothie, egen smoothieglass, grönsaksstavar m.m.

DOKUMENTATION: Vi dokumenterar genom bilder och text som visas i unikum, min pärm eller på dokumentationsvägg.

ANSVAR: Alla pedagoger ansvarar för genomförande av planerade/spontana aktiviteter. 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback