Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

9

Evolution

Central barn- och elevhälsan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Redan för 2000 år sedan fanns det teorier om att en utveckling skett från enkla organismer till alltmer komplicerade. En sådan utveckling kallas evolution. Inte förrän på 1800-talet, när Charles Darwin presenterade sin evolutionsteori, slog de tankarna igenom i vetenskapliga kretsar.

 

Arbetsbeskrivning

Efter detta arbetsområde ska du:

  • veta vad som menas med "det naturliga urvalet".
  • förstå hur miljön påverkar evolutionen.
  • förstå hur nya arter uppkommer.
  • veta vad som menas med en mutation.
  • redogöra för livets utveckling på vår jord.
  • kunna föra resonemang, ta ställning, diskutera, bemöta åsikter och argumentera kring evolution.

Arbetsätt:

Genomgångar

Teoretiska övningar

Begreppsförklaringar

Diskussioner och frågor

Film

 


Bedömning:
  

Utifrån kunskapskraven görs en bedömning. 

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.

Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.

Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.

Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Matriser i planeringen
Evolution
Uppgifter
Evolutionsprov
Evolutionsprov

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback