Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

9

Geometri

Östergårdsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Geometriska satser och formler. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tre dimensionella objekt. Likformighet och kongruens.

Geometri

 Geometriska satser och formler.

Skala vid förminskning och förstoring av två- och tre dimensionella objekt.

Likformighet och kongruens.

 

Nya begrepp sidan 219. Sammanfattning.

Spegelsymmetri.

Rotationssymmetri.

Ekvationer med nämnare.

Skala

Likformighet.

Pythagorassats

4.1 Spegling och symmetri. Sid. 176-182.

4.2. Skala.  Sid. 183-187.

4.3. Ekvation med flera nämnare. Sid.188-194.

4.4. Likformighet. Sid.195-200.

4.5. Pythagoras sats. 201-206.

Repetitionsuppgifter. Sid.207-212.

Träna förmågorna. Sid. 213 -217.

Arbetsgång och hjälpmedel.

·       Genomgång på varje avsnitt.

·       Arbete med uppgifter.

·       Återkoppling.

·       Frågestund. (bedömning).

·       Digitala genomgångar på matematik xyz.

·       Ta igen tid tisdagar.

 

Bedömning:

·       Skriftligt prov

·       Muntligt prov för specifika elever i samråd med specialpedagog.

·       Frågestund under lektionstid.

·       Tvåvägskommunikation under arbete på lektionstid.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback