Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

9

Resultat nationella proven

Klaraskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Nationella provet i sv/ sva omfattar tre delprov: Delprov A - tala Delprov B - läsa Delprov C - skriva

Nationella proven läsår 2022

Syfte

Syftet med de nationella proven är i huvudsak att:

 • "Stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygsättning.
 • ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå."

(Ur: "Svenska och svenska som andraspråk", lärarinformation 2013/2014, år 9, Skolverket)

Centralt innehåll för arbetsområdet

Läsa och skriva

 

 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator. Olika funktioner för språkbehandling i digitala medier.
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Bedömning

I delprov A Tala  kommer jag att bedöma din förmåga att:

 • presentera din text (innehåll, kommunikation och språk)
 • leda diskussionen (struktur och språk)
 • delta i diskussionen (innehåll, kommunikation och språk)

I delprov B Läsa kommer jag att bedöma din förmåga att:

 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter.
 • tillämpa olika lässtrategier.
 • hitta efterfrågad information.
 • dra slutsatser utifrån det du läst.
 • granska och värdera innehåll, språk och struktur i texter.

I delprov C Skriva kommer jag att bedöma din förmåga att:

 • att kommunicera i skrift.
 • anpassa språket efter syfte, mottagare och typ av text.
 • följa skrivregler och mönster för att strukturera en text.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Här ser du resultaten på de olika delproven och vilket sammanvägt betyg dessa ger på det nationella provet i svenska/svenska som andraspråk
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback