Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik, Teknik

·

Årskurs:

6

Tivoli - teknikuppgift

Östervåla skola F-6, Heby · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Naturvetenskap har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i fysik har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som energiförsörjning, medicinsk behandling och meteorologi. Med kunskaper om energi och materia får människor redskap för att kunna bidra till en hållbar utveckling. Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för samhällens utveckling. Drivkrafterna bakom teknikutvecklingen har ofta varit en strävan att lösa problem och uppfylla mänskliga behov. I vår tid ställs allt högre krav på tekniskt kunnande i vardags- och arbetslivet och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. För att förstå teknikens roll för individen, samhället och miljön behöver den teknik som omger oss göras synlig och begriplig.

Undervisning: vad, hur, varför?

Vad?

Du kommer att få lära dig om:

  • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor. 
  • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans livsvillkor och syn på världen.
  • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap. 
  • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter. 
  • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter. 
  • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar. 
  • Egna konstruktioner med tillämpningar av principer för hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar. 
  • Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska eller digitala modeller. 

Hur?

Detta arbetsområde kommer att innehålla teoretiska pass i ämnet "Elektricitet" genom att vi tillsammans läser ur läromedlet "Boken om Teknik" och går igenom ord och begrepp som är specifika för ämnet. Vi kommer också att diskutera mycket i gruppen och titta på olika filmer. 

Det andra momentet handlar om teknik där du i grupp ska rita, bygga och konstruera en karusell/lotteri. Här kommer du att ha användning av det du lärt dig i första momentet om elektricitet för din karusell ska röra på sig och lysa med hjälp av batteri, elmotor, lampa och kopplingar. 

Slutuppgift

Din slutuppgift är din karusell/ditt lotteri som du ska bygga tillsammans med andra elever i klassen. Din dokumentation, alster och utvärdering ligger till grund för den bedömning som jag gör. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter