Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Slöjd

·

Årskurs:

4 - 6

Tovad sittdyna.

Rävekärrsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Du tovar en sittdyna med vatten, ull, såpa och bubbelplast.

Avsnitt 1

Här arbetar du med ull, vatten, såpa. Kanske med filtnål för detaljer.
Du formger, väljer färger och framställer en sittdyna med i första hand dina egna händer som redskap.
De få redskap du använder är plast som du rullar in ullen i och filtnålar som du "pickar" fast ulldetaljer med.
Ditt arbete kräver mycket tålamod för att få fram din sittdyna. 
När arbetet är klart skriver du en utvärdering.
I utvärderingen ingår att berätta för dina klasskamrater hur du arbetade fram din sittdyna. Hur du tänkte för att få fram just ditt uttryck.


Läroplanskopplingar

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,

tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.

Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.

Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.

I arbetet med några hantverkstekniker kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.

Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven kan ge enkla omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet.

Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback