Skolbanken Logo
Skolbanken

Djur på Bondgården.

Regnbågens skola, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Vi vill lära oss om djuren som finns på en bondgård.

Innehåll

 

Vi lär oss om djuren på gården, vad de olika familjemedlemmarna heter, vad de äter och vad vi får av djuren.

Vi tittar på djuren och benämner olika delar på djuren.

Vi räknar ben, ögon, öron och letar olika detaljer på djuren.

Viken färg har djuret, hur låter de?

Vi tittar på filmer, målar, pysslar, löser uppgifter tillsammans på smartboarden.

 
När vi är klara med temat ska du:

Delta i samtal kring vad djuren heter och vad familjemedlemmarna i djurfamiljerna heter

Delta i samtal kring vad djuren äter och  vad vi får från djuren.


Läroplanskopplingar

skapa genom bild, musik och slöjd,

välja och använda olika material, tekniker, redskap, verktyg, instrument, ljud och rörelser,

söka information från olika källor, och

använda kunskaper om människa och natur,

identifiera och reflektera över tekniska lösningar i vardagen utifrån funktion, och

Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden och framställning.

Material som kan användas vid framställning av bilder och föremål, till exempel färg, lera, metall, textil och trä.

Bilder, film, musik, sång, dans och hantverksföremål från olika kulturer och traditioner.

Kommunikationsverktyg. Hur de kan användas för att förstärka elevens kommunikation.

Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.

Växter och djur, deras namn och levnadsmiljöer.

Återkommande mönster i naturen, till exempel dygn, årstider och vädertyper.

Undersökande av hur några vardagliga föremål fungerar.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback