Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Matematik, ES, Geometri, Alfa kap 5

Mälarhöjdens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Vad ska vi arbeta med? Under veckorna13-17 kommer vi att arbeta med geometri. Du kommer att få lära dig begrepp och metoder för beräkningar med längd, längdenheter, geometriska former, omkrets, area och vinklar.

Vad ska du lära dig? När du arbetat med detta arbetsområde ska du kunna:

  • göra enhetsomvandlingar från större till mindre längdenheter, från meter till decimeter, centimeter och millimeter.

  • göra enhetsomvandlingar från mindre till större längdenheter, från millimeter till centimeter, decimeter,  och meter.

  • göra enhetsomvandlingar från från mil och kilometer till meter och tvärtom.

  • namnen på olika geometriska former.

  • begrepp som har med vinklar att göra.
  • göra beräkningar av omkrets och area.

  • använda dig av kunskaperna från de olika områden för att lösa textuppgifter.

Begrepp: sträcka, mil, kilometer, meter, decimeter, centimeter, millimeter, prefix, vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, rät vinkel, kvadrat, rektangel, triangel, längd, bredd, omkrets, area, kvadratmeter, kvadratdecimeter och kvadratcentimeter.

 

Hur ska vi arbeta? I undervisningen kommer du att få:

 • lyssna på lärarledda genomgångar.
 • tänka kring uppgifter med metoden EPA – Enskilt Par Alla.
 • färdighetsträning med uppgifter i Alfa B-boken kap 5 Geometri eller arbetsblad.
 • arbeta både i helklass, par/grupper och enskilt.
 • egen övning i samband med läxor.

Grovplanering

v.13 Intro längdenheter och 5.1 Från större till mindre längdenheter

v.14 5.2 Från mindre till större längdenheter samt 5.3 Mil och kilometer

v.16 5.4 Geometriska former och 5.5 Area

v.17 5.6 TEMA Temadagen, blandade uppgifter och Diagnos kap 5

IKT och medier

http://www.matematikabg.se/ Här kan du, under fliken "Elever" bland annat hitta filmer med genomgångar och sammanfattningar.

https://www.bingel.se/bingel-demo-site/ Här kan du färdighetsträna sådant vi har arbetat med under lektioner. Undervisande lärare har lagt ut aktuella uppgifter.

Du visar vad du har lärt dig genom att:

 • vara aktivt deltagande vid genomgångar och då använda de matematiska begreppen när du förklarar hur du tänker.  
 • genomföra arbetsuppgifter, huvudsakligen i Alfa B-boken.
 • göra matteläxan hemma så att du kan delta när vi tillsammans går igenom läxan.
 • genomföra en diagnos i slutet av arbetsområdet samt genomföra ett större skriftligt prov på både kap 5 och kap 6 i slutet av terminen efter kap 6.

 


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Positionssystemet för tal i decimalform.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback