Skolbanken Logo
Skolbanken

Boken om mig själv

Sunnersta Naturförskola, LiCa förskolor · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Förberedelse för övergång till förskoleklass

Nuläge

I år är det 3 stycken barn som kommer att börja förskoleklass. Nivån i barngrupper varierar och undervisning kommer genomföras tillsammans med övriga barn i Fjällfina. De tre barn som börjar förskoleklass kommer endast att få besöka skolan och få ett enskilt samtal om sina tankar inför övergången.

Syfte

Förskolan ska samverka på ett förtroendefullt sätt med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet för att stödja barnens utveckling och lärande i ett långsiktigt perspektiv.

I samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.

Mål

Vi utgår från barnens ålder och intresse för att ge barnen möjligheter att utforska. Undervisningen har som mål att skapa intresse för barnen och en vilja till att lära sig mer om sig själv och en förståelse för vad skolan kommer innebära.

Metod 

Vi kommer att arbeta med habiliteringens material ”Boken om mig själv” som vävs samman med vårens projekt Våra hus och staden.

Undervisning genomförs i helgrupp, mindre grupper eller barn-pedagog. Undervisningen sker i förskolans lärmiljöer inne och ute samt vid utflykter.

Dokumentation 

Gruppens process publiceras i lärloggsinlägg på Unikum, barnens individuella lärande i lärloggsinlägg på Unikum, dokumentation med bilder, portfolioarbete i Min pärm. Förberedelser -Inför varje aktivitet ansvarar pedagog för att förbereda undervisningstillfället enskilt eller tillsammans med barn.


Läroplanskopplingar

i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet, utbyta kunskaper och erfarenheter samt information om innehållet i utbildningen för att skapa sammanhang, kontinuitet och progression i barnens utveckling och lärande, och

vid övergångar särskilt uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback