Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2

Klockan åk 2 Visa grundskola

Visa grundskola, Luleå Kommun BUF · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Att kunna klockan är viktigt. I det här arbetsområdet tränar vi hela den analoga klockan samt utmaningen att även lära sig att läsa av den digitala klockan.

Mål för elev

Du ska kunna:

- mäta tid, läsa av hela den analoga klockan.

 

Innehåll

- klockan, analog tid

- mäta tid

- lära sig om digitala klockan

 

Genomförande

 Du kommer att få arbeta enskilt och i par/mindre grupp.

Du kommer att få:

- tillverka din egen klocka

- träna dig på att läsa av din klocka samt både enskilt och tillsammans med andra träna klockan genom olika lekar. Du kommer också att få träna detta i din mattebok.

 

 

Redovisning

Du kommer att få redovisa vad du lärt dig inför en mindre grupp. Redovisningen sker dels muntligt och dels med hjälp av din miniwhiteboard.


Läroplanskopplingar

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

föra och följa matematiska resonemang, och

Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Matriser i planeringen
Bedömningen gäller
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter