Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Temat Ljus och mörker

Ängsgårdens förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Introducera barnen för för det fysikaliska fenomenet ljus och mörker

Vad förstår/kan barnen i nuläge?

Intresse? Vilket behov finns att arbeta vidare med?

Barnen har visat intresse för vårt tema med fysikaliska fenomen och vi vill arbeta vidare med fenomenet ljus och mörker.

______________________________________________________________________________________________________________ 

Omsorg, utveckling och lärande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Normer och värden:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

 

 

Barns delaktighet och inflytande:
Mål:
Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:
förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan

______________________________________________________________________________________________________________

Vad är det vi vill att barnen ska förstå?

 Lärandeobjekt: Ljus vs Mörk

Kommer ha olika planerade aktiviteter/undervisning där vi kommer belysa/samtala om ljust och mörkt i olika sammanhang.

______________________________________________________________________________________________________________

Strategi:

Hur gör vi: Metod, Material och Miljö.

Metod: Olika aktiviteter.

1. Plantera i mörker och i ljus, vad händer

2. Barnen kommer få tända och släcka en ficklampa i ett mörkt rum. De kommer även få rikta ficklampan mot olika material t.ex. reflexväst. 

3. Måla i ljusa vs mörka färger.

4. Ljusbordet, tända och släcka: Bygga med olika material på bordet och se vad som händer.

Material: Varierande i olika aktiviteter, material efter syfte av den planerade undervisningen.

Miljö: Inne samt ute

 

 

 

 ______________________________________________________________________________________________________________


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback