Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

5

Norden

Råneskolan, Luleå Kommun AUF · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Vad vet du om våra grannländer? Kanske har du åkt skidor i Norge, åkt på kryssning till Finland eller smakat en dansk pølse (korv)? Eller kanske drömmer du om att bada i Islands varma källor? I det här arbetsområdet får du lära dig mer om Nordens fem länder. Du kommer att läsa om hur naturen ser ut i de olika länderna, för att sedan kunna ta ställning till vilket land som lämpar sig bäst för de olympiska sommar- och vinterspelen. Du får även ta reda på i vilket land det bor flest människor och öva på vad länder, sjöar, berg och städer i Norden heter och var de ligger. Därefter kommer du att få fördjupa dig i ett av Nordens länder och redovisa dina kunskaper på olika sätt. Kanske blir det du som gör en resedagbok, en turistbroschyr eller ett kunskapsspel? Om du blir extra intresserad av ett land kommer du också att kunna besöka olika spännande platser med hjälp av Google Earth.

I det här arbetsområdet får eleverna fördjupa sig i de naturtyper som finns i Nordens länder, för att lära sig göra geografiska analyser av sin omvärld.  Eleverna kommer sedan att få avgöra vilket land i Norden som lämpar sig bäst för de olympiska sommar- och vinterspelen. 

Eleverna får också studera fördelningen av Nordens befolkning, genom att undersöka en tematisk karta. På det viset lär de sig att förstå bakomliggande orsaker till att människor bor där de gör. Utöver detta får de öva på vad olika länder, sjöar, berg och huvudstäder i Norden heter och var de ligger. Detta för att eleverna lättare ska kunna orientera sig i sin omvärld.

Vidare får eleverna fördjupa sig i ett av Nordens länder. Här kan du antingen bestämma vilket land eleverna ska arbeta med eller låta dem välja spår själva. De olika aktiviteterna inleds på samma vis, nämligen genom att eleverna får läsa en text om landet. Därefter ska de arbeta praktiskt med olika redovisnings-former.


Läroplanskopplingar

De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.

Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.

Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.

I resonemangen beskriver eleven förhållandevis komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven har goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.

Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.

Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Matriser i planeringen
Norden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback