Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild

·

Årskurs:

9

Bild åk 9

Tappströmsskolan, Ekerö · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Designa en accessoar - Produktutveckling

Tidsperiod

Vecka 12 - 18 kommer ni att få arbeta med att designa en accessoar och produktutveckling. 

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)

Du ska under detta arbetsområde lära dig:

 

- Att arbeta med design och produktutveckling från idé till prototyp och presentation

- Tänka kring målgrupp, material, funktionalitet och användningsområde

- Att skissa, göra en mindmap och göra en presentation som beskriver din produkt

- Lära dig om olika lertekniker.

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

Du visar dina bildkunskaper genom hela arbetet under detta moment.
Du ska dokumentera din arbetsprocess genom att spara skisser samt mindmap med tankar kring produkten. Du ska göra en presentation där skisserna är renritade och där  målgrupp, färgval, funktion osv. framgår.

Både färdig produkt, skisser och presentation blir viktigt vid bedömning!

 Din lärare kommer under arbetets gång att ge dig vägledning och feedback på det som du kan utveckla och förbättra med ditt arbete.

Hur ska vi nå dit? 

VECKA

ÅRSKURS 9 Designa en accessoar - Produktutveckling

12

Genomgång 1: Vad uppgiften handlar om.

Eget arbete: Välja vilken typ av accessoar du vill skapa. Skissa på idé och gör mindmap

13

Eget arbete: Renrita skisser och skapa presentation som berättar om din produkt.

14

 Arbeta med presentationen samt börja att skapa en mini prototyp i lera

15

Påsklov

16

Skapa en mini prototyp i lera 

17

Skapa en mini prototyp i lera, måla prototyp

 

 

18

Göra klart presentation samt måla prototyp

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

Presentationer av eget bildskapande.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Uppgift 1