Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

2 - 3

Eldorado 2B

Steningehöjdens skola, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Kapitel 7 till kapitel 13 i Eldorado 2B

Kursplanens syfte

Du ska utveckla - konkretisering av syftet

När du är klar med arbetsområdet ska du:
*Kunna klockan hel och halv timme, kvart i och kvart över både analog och digital tid
*känna till sambandet mellan multiplikation och division
*känna till sambandet mellan addtion och subtraktion
*kunna tabell 2, 4, 5 och 10
*kunna förklara muntligt hur du tänker när du räknar tal med 10-talsövergångar i addition och subtraktion
*kunna tiokompisarna
*kunna talfamiljerna upp till 10
*känna till hur man delar upp tal i tiotal och ental
*kunna göra enklare uppskattningar av vad föremål väger
*känna till hur man räknar algoritmer i addition med och utan minnessiffra
*känna till och kunna använda olika sätt när du löser en problemlösningsuppgift

Undervisning/arbetssätt

*Genomgångar på nya moment.
*Arbeta i grupp och självständigt.
*Praktiskt arbete med olika moment.

Kommer att bedöma/dokumentation

Jag kommer att bedöma att du:

Se matris

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning

Del av heltal och del av antal. Hur delarna kan benämnas och uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till naturliga tal.


Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer

Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.

Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback