Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 9

Samband ÅK8

Västra skolan, Falun · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Vi kommer att arbeta med samband och bedömning för detta arbetsområde kommer att vara ett muntligt prov och en socrative!

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

  • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

  • föra och följa matematiska resonemang, och

  • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Konkretisering av mål

Du arbetar med begrepp och beräkningar av standarduppgifter kopplade till Samband. Problemlösning kopplat till samband och resonemang, samtal, argument om dessa problem.

Du ska efter kapitlet kunna:

  • Rita koordinatsystem

  • Ange koordinater för en punkt i ett koordinatsystem

  • Beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler

  • Beskriva andra linjära samband

  • Tolka olika typer av samband


 

Arbetssätt

Genomgångar, lyssna, delta aktivt och anteckna.
Arbeta med uppgifterna i boken. Redovisa lösningar.
Gruppuppgift. Delta aktivt i gruppen.
Följa en vald planering i Classroom
Träna begrepp

Bedömning

Socrative & muntligt Prov


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matris Matematik Åk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback