Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

6

Aritmetik

Nybohovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Vi ska under fyra veckor arbeta med aritmetik som är ett grekiskt ord som betyder konsten att räkna.

                                                      Utbildningsförvaltningen Nybohovsskolan

 

 


Pedagogisk planering åk 4-6

 

Ämne: Matematik 
Arbetsområde: Aritmetik 
Tidsperiod: vecka 14-18

 

Syfte: 

Syftet med arbetsområdet är att utveckla kunskaper i att välja och använda lämpliga matematiska metoder. Syftet är även att använda och analysera matematiska begrepp. Slutligen är även syftet att formulera och lösa enkla problem där fokus ligger på att värdera valda strategier och metoder. 

 

Mål:

 • Kunna lämplig metod för uppställning med addition 
 • Kunna lämplig metod för uppställning med subtraktion 
 • Kunna lämplig metod för uppställning med multiplikation 
 • Kunna lämplig metod för uppställning med division 
 • Kunna lösa enkla problem 

 

Metod:

 • Diagnos - kartlägga kunskaper för att synliggöra 
 • Genomgångar 
 • Arbeta med olika problem i smågrupper 
 • Arbeta med begreppsbok - begreppskarta/olika uttrycksformer 
 • Arbete enskilt med olika beräkningar 
 • Diskussioner - både i helklass men även i mindre grupper 
 • Läxor - en läxa varje vecka med repetitionsuppgifter 
 • Eftertest 

 

 

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt:

 

 • Utveckla kunskaper om att använda och analysera begrepp genom begreppskarta och andra uttrycksformer 
 • Nå målen på olika sätt 
 • Öppna upp för diskussion

 

 

Formativ undervisning (Återkoppling under arbetets gång): 

 

 • Synliggöra målen med arbetsområdet 
 • Få återkoppling (både skriftlig och muntlig)under arbetets gång 

 

 

Delaktighet/inflytande:

 

 • Delaktighet vid genomgångar genom att svara och ställa relevanta frågor
 • Delaktighet i arbetet i smågrupper genom att kommunicera matematiskt
 • Delaktighet i arbetet med olika beräkningsuppgifter  
 • Delaktighet i analysen av arbetsområdet 

 

Utvärdering efter arbetsområdet:

 

 • Området utvärderas sista lektionen vecka 18. 

Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

Matriser i planeringen
Aritmetik
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter