Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

5

Europa

Observatorielundens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 31 mars 2022

I det här arbetsområdet kommer du att få besöka några av länderna i Europa.

Vad?

Du kommer att få studera naturlandskapet och kulturlandskapet och ta reda på vilka naturresurser som finns. Du kommer även att få resonera kring orsakerna till att människor bor där de gör. Under arbetets gång kommer du även att få träna på namnen på några av Europas länder, öar, vatten, berg och städer.

 

Hur?

Med detta arbetsområde kommer vi att utgå från Clio. Vi kommer se serien Geografens testamente, arbeta med kartan på Seterra.

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde under v. 14-v. 17. V. 18 avslutas arbetsområdet med ett kartprov på Europas länder.

 

Varför?

 

Koppling till nationella mål och kunskapskrav

  • Beskriva samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och var människor bor.
  •  
    Använda geografiska begrepp.
  •  
    Använda kartor och andra geografiska källor för att undersöka omvärlden samt resonera om källornas användbarhet
  •  
    Ha kunskap om Sverige, Nordens och Europas namngeografi.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter