Skolbanken Logo
Skolbanken

Rörelse

Kulladals förskola, Kristianstad · Senast uppdaterad: 31 mars 2022

Rörelse, motorik och glädje. Vi använder oss av musikens medryckande sätt när vi ska röra på oss. Barnen har visat intresse för sång och rörelse och tycker att det är roligt.

En gång i veckan kör vi ett planerat rörelsepass där vi vill att barnen ska få känna glädje att röra på sin kropp till musik. Vi dansar till Babblarna, Duran & Mollan, Drill & Drull, Raffe Räv mm som vi ser på storbild och gör rörelser där hela kroppen får arbeta. 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback