Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Åsö Grundskola 9B Språkhistoria

Åsö grundskola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 31 mars 2022

Under momentet kommer ni få lyssna och anteckna en hel del. Jag kommer gå igenom svenska språkets historia och hur våra grannspråk norskan och danskan hänger ihop med vårt språk. Arbetet hela kommer utmynna i att ni ska skriva informerande tal om en språkepok eller om ett grannspråk. Det informerande talet kommer spelas in som en rolig liten film som ni lämnar in.

Mål med arbetet

Ni ska lära er om språkbruk i Sverige och Norden samt hur språket sett ut genom tiderna. Ni ska kunna några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan svenska, norska och danska. Ni ska även lära er om nya ord i språket, till exempel lånord.

 

Arbetssätt

Vi kommer att gå igenom epok för epok. Jag kommer gå igenom karaktäristiska delar från tidsperioden och ni kommer anteckna.

 

Bedömning

·         Hålla tal: Eleven kan förbereda och genomföra muntliga redogörelser med fungerande struktur, innehåll och språk och anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

·         Göra en film: Genom att kombinera olika texttyper, estetiska uttryck och medier så att de olika delarna samspelar på ett fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.

·         Svenska språket och närliggande språk: Eleven kan föra underbyggda resonemang om svenska språkets historia, ursprung och särdrag samt jämföra med närliggande språk och beskriva tydligt framträdande likheter och skillnader.

 

Information om presentationsfilmen

·          Ni kommer arbeta i grupper eller enskilt. Om man vill göra en film på egen hand så får man göra det. Om man är sjuk vid gruppindelningen så gör man en egen film.

·          Filmen ska vara informativ och rolig.

·          Mottagaren av filmen ska vara andra elever i åk 9.

·          Filmen ska vara minst fem minuter lång om ni gör den i par.

·          Filmen ska vara minst 2 minuter 30 sekunder om du gör den ensam.

·          Filmen får vara max 10 minuter lång.

·          Filmen måste innehåll S-kurvan.

 

Frågor att besvara i filmen om du arbetar med språkhistoria

·          Mellan vilka årtal var språkepoken?

·          Hur såg samhället ut under den här perioden?

·          Hur talade/skrev man?

·          Vilka lånord finns det från perioden? Från vilka språk kommer de?

·          Kan du nämna eller läsa upp någon text från tidsepoken?

·          Vad har vi kvar i språket från den här epoken, alternativt största skillnaden mellan hur det talades/skrevs jämfört med språket idag.

·          Om du har nusvenska: hur ser framtiden ut för svenskan tror ni?

·          Egna tankar, frågor och uppgifter om epoken

 

Frågor att besvara i filmen om du arbetar med norska eller danska

·          Var talas språket?

·          Hur många talar språket?

·          Vad är typiskt för språket?

·          Hur skiljer sig språket från svenskan?

·          Berätta om några ord på språket – vad betyder de och hur uttalas de?

·          Egna tankar, frågor och uppgifter om språket

Därför är språkhistoria viktigt | Svensklärarföreningen

Vecka

Måndag

Tisdag

Onsdag

13

Introduktion:

Vad kommer vi pyssla med och vad är era tankar om detta?

Runsvenska:

Genomgång av tidsperioden. Vad karaktäriserar runsvenskan och hur såg språket ut? Vi pysslar med runor.

Fornsvenska:

Genomgång av både klassisk och yngre fornsvenska. Ni får bekanta er med Västgötalagen och prata lite om det latinska alfabetet.

14

Nysvenska:

Genomgång av äldre nysvenska. Allt blir nytt och spännande. Vem är egentligen Gustav Vasa och vad gör han med Bibeln?

 Nysvenska:

Genomgång av yngre nysvenska. Nysvenskan genomgår ännu lite förändringar. Vad är Argus?

NP NO

15

                                                               PÅSKLOV

16

PÅSKLOV

Nusvenska:

Det kommer en stavningsreform och nu är svenskan NU och inte NY längre. Kul! Bra för oss!

 

NP engelska

Sammanfattning av det vi har gjort hittills. Gör tankekartor om de olika epokerna. Hjälp varandra minnas!

 

Eller

 

Danska och norska

17

Ni blir indelade i grupper och påbörjar arbetet med er film. Om man inte är i skolan får man göra en film på egen hand.

·         Samla info

Sitt i era grupper och fortsätta leta information. Skriv ett manus baserat på informationen ni samlade ihop under förra lektionen. Gör så alla har något att säga.

·         Samla info och skriv manus

NP SO

Sitt i era grupper och skriv ett manus baserat på informationen ni samlade ihop under förra lektionen. Gör så alla har något att säga.

·         Skriv manus

18

Skriv klart ert manus och leta efter bilder som ni kan använda för att tydliggöra det ni säger.

·         Leta bilder och spela in

Det är hög tid att börja spela in filmen så ni kan redigera och fixa med den.

·          Spela in filmen, klipp och redigera filmen

NP matematik

19

Det är hög tid att börja spela in filmen så ni kan redigera och fixa med den.

·         Spela in filmen, klipp och redigera filmen.

Inlämning av filmen!

Inlämning sker i slutet av lektionen till min mejl: gina.poroli@edu.stockholm.se

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Åsö Grundskola 9B Språkhistoria
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter