Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

2 - 6

Barns inflytande/Veckans humla

Moröhöjdens förskola, Skellefteå FSK/GR · Senast uppdaterad: 31 mars 2022

Barns möjlighet att utveckla sin självständighet samt sin förmåga att berätta, uttrycka tankar och ställa frågor.

Var är vi?

Vi ser att de äldre barnen i gruppen berättar och pratar mycket med varandra. Att vara 'veckans Humla' ser vi som ett bra verktyg att utmana barnen prata inför gruppen. Det går också ihop med våra mål utifrån Språkstegen att uttrycka sig i språket.

Vart ska vi?

Vi vill att alla barn mellan 2-6 år i barngruppen ska känna sig trygga att våga prata inför de andra barnen. Vi vill att alla barn ska få sin tid och sitt talutrymme. Syftet är att varje barn ska få ta plats i gruppen både språkligt men också få bli sedda och uppmärksammade av de andra barnen.

Hur gör vi?

På fredagar drar vi lott om vem som ska få vara nästa veckas humla för att sedan på måndagen starta. Vi har i förväg redan planerat upp inför hela kommande veckan vilka aktiviteter barnet ska få vara delaktig i. Där ingår bland annat att bli intervjuad, bjuda kompisarna på frukt, välja en leksak hemifrån som betyder mycket för barnet och få berätta om den, samt presentera dagens lunch några dagar.

Syftet med 'Veckans Humla' är att ge barnen utrymme att uttrycka sig, berätta om sina tankar, stärka deras självkänsla och en samhörighet med barngruppen - KASAM - en känsla av sammanhang.

 


Läroplanskopplingar

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
veckans humla/intervjufrågor
veckans humla/aktiviteter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback