Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

6

So, UBR/KCG/CPS, Geografi år 6 v 10- 17

Mälarhöjdens skola, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 1 april 2022

Världen; kartan, namngeografi, ojämlika levnadsvillkor och hållbarhetsfrågor

Vad ska vi arbeta med?

Världen; kartan, namngeografi, ojämlika levnadsvillkor och hållbarhetsfrågor

Centralt innehåll i Lgr11:

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt;

 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
 • (Namn och läge på geografiska objekt i världen. Ett urval av hav, sjöar, floder, berg, öknar, regioner, länder och städer).
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

 Miljö, människor och hållbarhetsfrågor;

 • ·         Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
 •          Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta.
 • Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.

 

Förmågor vi ska träna på:

 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
 • göra geografiska analyser av världen och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

 

Hur ska vi arbeta?

- Träna på kartkunskap och namngeografi (geografi del 1)

- Arbeta i ett text- och arbetshäfte (delar ur läromedlet Upptäck, du kan även lyssna på sidorna på ILT) för att lära oss mer om miljö, människor och hållbarhetsfrågor (geografi del 2)  

- Ha gemensamma genomgångar och diskussioner

- Titta på filmer och kunskapsklipp   

- Genomföra två mindre delprov efter geografi del 1 (vecka 13) och geografi del 2 (vecka 17)

 

 Vad ska du lära dig?

 • Geografiska ord och begrepp (se lista)
 • Med hjälp av koordinater och register kunna hitta i en Atlas
 • Namngeografi (länkar på Teams)
 • Diskutera ojämlika levnadsvillkor och hållbar utveckling

 

Ord/begrepp 

Förklaring

Geografi del 1 

 

Kontinenter

Jordens stora landområden 

Världsdelar

Landområden människan delat in 

Tematisk karta

En karta som visar att speciellt tema, t ex läskunnighet 

Topografisk karta

En karta som visar höjdskillnader 

Longitud 

Annat namn för längdgrad

Latitud 

Annat namn för breddgrad

Ekvatorn 

Breddgraden som delar in jordklotet i norra respektive södra halvklotet 

Nollmeridian

Längdgraden som delar in jordklotet i östa och västra halvklotet + tidszoner 

 Geografi del 2

 

Hållbar utveckling

Ett sätt att leva idag så att vår planet mår bra även i framtiden 

Ekologiskt fotavtryck

Allt vi gör idag påverkar och lämnar ett avtryck på jorden i framtiden 

Intressegrupp

En organisation med ett särskilt intresse 

Konsument

En person som köper saker 

Konsumentmakt

En person som köper saker kan påverka hållbarhet genom att ifrågasätta t ex tillverkningsprocessen 

Social hållbar utveckling

Utveckling som inte skadar människors livsvillkor, t ex arbetsvillkor 

Ekologisk hållbar utveckling

Vi behöver nyttja naturen på ett sätt som inte skadar den 

Ekonomisk hållbar utveckling

Ekonomisk utveckling som inte påverkar naturen negativt 

Avverkning

Hugga ner skog 

Erosion

Jordlagret sköljs bort i kraftiga regn 

Övergödning

 När det blir för mycket gödsel i mark och vattendrag 

Växtförädling

Forskning om att ta fram bättre och tåliga grödor 

Närodlad mat

Mat som är odlad nära konsumenten 

Ekologiskt odlad mat

Mat odlad utan konstgödsel och bekämpningsmedel

 

Växthusgaser

Gaser som finns i atmosfären. För mycket växthusgaser leder till att växthuseffekten förstärks 

 

Hur blir du bedömd?

Du blir bedömd enligt följande matris:

Kunskapskrav 

E

C

A

Del 1 och 2

Geografiska begrepp

 Eleven kan använda begrepp på ett i…

 

 

…huvudsak fungerande sätt

 

 

…relativt välfungerande sätt

 

 

…välfungerande sätt

Kartor, (källor), metoder och tekniker

 Eleven kan undersöka omvärlden och använder kartor, metoder och tekniker på ett i…

 

 

…huvudsak fungerande sätt

 

 

 …relativt välfungerande sätt

 

 

 …välfungerande sätt

Del 2:

Hållbar utveckling

 Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då…

 

 

…enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen

 

 

…utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen

 

 

…välutvecklade och väl underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen

Ojämlika levnadsvillkor och förbättring

 Eleven för resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då…

 

 

 …enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras

 

 

 

 …utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras

 

 

 …välutvecklade och väl underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter