Skolbanken Logo
Skolbanken

östra planering Hållbar utveckling

Knalleborgs förskola, Ekerö · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Östras planering för hållbar utveckling

Målområde:

Naturvetenskap och teknik - Hållbar utveckling

 

Syfte (Varför är den här kunskapen viktigt?):

För att utöka barnens förståelse för vägen från jord till bord. Förstå vikten av att ta hand om naturen och att våra val påverkar miljön. 

 

Mål (Vad ska barnen lära sig?):

- Utveckla barnens kunskaper om växter - genom odling och plantering.  

 

Förståelse och förmågor (Vad ska barngruppen förstå och vilka förmågor vill vi utveckla?):

Hur vi kan bidra till en hållbar utveckling

Vårt mätsystem - mätning och mätbegrepp.

Utveckla barnens förståelse för olika kretslopp i naturen? 

Förståelse för att växtprocesser tar tid. 

Barnens intressen/kunnande/erfarenheter: 

Några av barnen har kunskaper kring plantering från tidigare arbete kring hållbar utveckling på Ekorren, några barn har även odlat och planterat en del hemma. De vet att det behövs jord, sol och vatten för att något ska växa. 

Aktivitetsplan:

-Hur startar vi upp?

Vi bestämmer oss för vad vi ska plantera

Vi går till skogen och reflekterar tillsammans med barnen kring olika växter och träd.

 

Vilka aktiviteter ska genomföras?

Plantera popcorn

Plantera chili

Mäta växterna med hjälp av tumstock, fotografera och dokumentera

Lärandemiljö:

- Behöver vi förändra eller lägga till i miljön?

- Vilket material ska vi använda?

Återanvända mjölkkartonger

Plantera i en genomskinlig bytta för att kunna se rötterna 

- Hur ska vi organisera barngruppen? 

Vi jobbar i halvgrupper. De barnen som inte är med av olika anledningar får eget tillfälle. 

Utvärdering (Vad ska utvärderas? Hur och när ska utvärderingen genomföras?):

Vi ska utvärdera barnens hypoteser med vad som växte upp

 

Vilka aktiviteter ska vi genomföra:

Plantera chili i återvunna mjölkpaket

Vattna, vårda och dokumentera utvecklingen hos våra plantor 

- skapa ett gemensamt diagram 

- mäta längden på våra plantor och dokumentera resultatet i diagrammet

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback