Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

SAMSAM01a1

Att analysera en samhällsfråga

Bessemerskolan, Sandviken · Senast uppdaterad: 1 april 2022

Att analysera en samhällsfråga

Arbetsområdets koppling till styrdokumentens olika mål

 

Ämnesmål

·         Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.

 

Centralt innehåll

  • Samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder i samband med undersökningar av samhällsfrågor.
  • Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information från olika källor.

 

Examensmål

·        Det innefattar förmåga till kritiskt tänkande, logiska resonemang, problemlösning och systematiska iakttagelser. 

 

Litteratur

Läs sidorna 21–27 i boken Kompass (er kursbok) samt PowerPointen ”Att analysera samhällsfrågor”. PP:en finns på Teams.

 

Examination

Examinationen består av en enskild skriftlig inlämningsuppgift. Uppgiften finns på Teams i mappen ”Att analysera samhällsfrågor”.

 

Inlämning

Inlämning av uppgiften ska ske senast söndagen den 24:e april (v.16). Ni lämnar in uppgiften på Unikum under uppgiften ”Att analysera samhällsfrågor”.

 

Efter arbetsområdets slut ska du som elev kunna:

·         analysera samhällsfrågor och identifiera några orsaker och konsekvenser.

·         söka, granska och tolka information från olika källor.

·         redovisa dina källor och göra en reflektion om deras relevans och trovärdighet.


Läroplanskopplingar

Förmåga att analysera samhällsfrågor och identifiera orsaker och konsekvenser med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.

Demokrati och politiska system på lokal och nationell nivå samt inom EU. Internationella och nordiska samarbeten. Medborgarnas möjligheter att påverka politiska beslut på de olika nivåerna. Maktfördelning och påverkansmöjligheter i olika system och på olika nivåer utifrån olika demokratimodeller och den digitala teknikens möjligheter. Digitalisering och mediers innehåll samt nyhetsvärdering när det gäller med frågor om demokrati och politik.

Källkritik. Metoder för att söka, kritiskt granska, värdera och bearbeta information, från källor i digital och annan form.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar flera orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt och nyanserat orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade och nyanserade argument för sina ståndpunkter och värderar med nyanserade omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifierar några orsaker och konsekvenser. I analysen diskuterar eleven utförligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge välgrundade argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Eleven kan analysera samhällsfrågor och identifiera någon orsak och konsekvens. I analysen diskuterar eleven översiktligt orsakerna och konsekvenserna samt möjliga lösningar på samhällsfrågorna. Eleven kan ge enkla argument för sina ståndpunkter och värderar med enkla omdömen andras ståndpunkter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback