Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3), Svenska

·

Årskurs:

1

SO Samhället och yrkena omkring oss

Nyhammars skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 1 april 2022

Du ska under detta arbetsområde få möjlighet att lära om vad ett samhälle är och hur det fungerar. Vilka yrken finns och varför de är viktiga?

Vad ska vi ska lära oss?

  • Vad ett samhälle är och hur det fungerar.
  • Vilka olika yrken som finns och deras funktion i samhället.

Hur ska vi lära oss?

Vi gör en gemensam tankekarta om olika samhällsfunktioner och yrken.
Vi gör egna samhällen (ritar och målar) i grupp.
Du får delta i diskussioner kring hur samhället fungerar och vilka yrken som finns.
Du skriver en enkel text om ditt eget drömyrke och ritar en bild till.
Du intervjuar någon i din närhet om personens yrke. Frågorna gör vi gemensamt. Du redovisar svaren muntligt.
Vi kommer att se Ur play om olika yrken:  "Brandstationen", "Polis" och " Journalist".

Detta kommer att bedömas:

Jag bedömer din förmåga genom att lyssna på dig i diskussioner och samla in de dokument du gjort inom arbetsområdet. 
Din förmåga att beskriva några samhällsfunktioner, så som skola, sjukvård och räddningstjänst.
Din förmåga att aktivt delta i diskussioner kring samhället och om olika yrken.
Din förmåga att namnge olika yrken och dess funktion genom gestaltning och intervjuer.

Så här visar du vad du kan:

Delta aktivt på lektionerna.
Intervjua en person och redovisa muntligt.
Uttryck tankar om din egen framtid, muntligt och skriftligt.


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.

Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.

Yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback