Skolbanken Logo
Skolbanken

Bornholmsmodellen - I Bobbos väska

Regnbågen, Arboga · Senast uppdaterad: 1 april 2022

Vi arbetar med barns språkutveckling med hjälp av materialet Bornholmsmodellen och boken "I Bobbos väska".

Syfte med språksamlingen kommande veckor:

  • Skapa samband mellan textens innehåll och barnens egna tankar och erfarenheter.
  • Vi pedagoger uppmuntrar barnen att ställa egna frågor.
  • Arbete med mungymnastik för att barnen ska känna hur de rör tungan och formar läpparna. 

 

I samlingarna kommer vi arbeta med: 

  • Fortsättning med att arbeta med barnens för- och efternamn. Vi kommer använda oss av en boll som barnen har i handen när de berättar sitt för- och efternamn som de sedan rullar vidare till nästa som 
  • Vi läser boken I Bobbos väska och arbetar utifrån den.  
  • Vi sjunger och ramsar tillsammans med barnen. 
  • Vi kommer att använda mungymnastik.

 

Vi har utedag på onsdagar och kommer då gå till skogen, vi kommer även ta med oss material för att ha språksamlingar utomhus. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter