Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4

Religionskunskap åk 4

Folkungaskolan, Linköping · Senast uppdaterad: 1 april 2022

Nu ska vi lära oss om vad vikingarna trodde på och vad som hände när kristendomen kom. Häng med!

Vad ska du lära dig?

 I detta arbetsområde kommer vi att lära oss vad religion och livsåskådning egentligen är och varför man ska lära sig om religion. Ni kommer att arbeta och lära er  om vad som kännetecknar den fornskandinaviska religionen. Ni kommer att lära er om hur man ser på fornskandinavisk religion med dagens ögon. Ni kommer även få lära er begrepp som hör till ämnet religion och begrepp som är kopplade till den fornnordiska religionen och kristendomen. Ni kommer även att lära er om hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället.  

 Varför ska du lära dig det?

Religion är ett ämne som förklarar hur människor som tillhör olika religioner eller livsåskådningar lever och uttrycker sin tro på olika sätt. Genom religionsundervisningen får vi lära oss om hur kristendomen har påverkat det svenska samhället. Genom religionsundervisningen kommer vi även att lära oss olika sätt att se på olika livsfrågor, som till exempel livet efter döden eller frågor som rör etik och moral. 

 

Hur ska du lära dig det?

Du kommer att få lära dig genom lärarledda genomgångar. Vi kommer att läsa i böckerna, titta på filmklipp, diskutera med varandra och söka upp egen fakta. Ni kommer även att få skriva era egna faktatexter om asatron.   

 

Vilket material kommer du använda?

 • Läroboken: PULS historia
 • Läroboken: Upptäck religion
 • UR: Odens rike 
 • Google Classroom 
 • Lärarens genomgångar
 • Arbetsblad
 • Texter från SO-rummet


Hur ska området bedömas?

 • Du visar dina kunskaper under lektionerna.
 • Du kommer att få göra en affisch med fakta om asatron. 
 • Examination (v. 18)Hur ska återkoppling ges?

 • Du får kommentarer muntligt och skriftligt under arbetets gång.  
 • Du får skriftlig återkoppling på examinationen.
 • Du får skriftlig återkoppling på din faktatext. 
 • En kommentar i matrisform på Unikum i slutet av arbetsområdet. 

 

 


Läroplanskopplingar

Berättelser från fornskandinavisk och äldre samisk religion.

Begreppen religion och livsåskådning.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Hur spår av fornskandinavisk religion kan iakttas i dagens samhälle.

Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Matriser i planeringen
Religionskunskap åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback