Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7

Islam v. 12-17

Söndrumsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 1 april 2022

Vem var Muhammed? Vad är det som gör Islam till världens snabbast växande religion? Vad är det som gör att så många människor har olika syn på Islam?

PP Islam 

Syfte:  

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. 

 

Tid: ca 20 antal lektioner  

 

För att nå E:  

  • Veta vilka de fem pelarna är
  • Förklara vad som menas med bokens folk
  • Beskriva hur det gick till när Muhammed blev profet
  • Berätta om några högtiderBegrepp: Muhammed, Koranen, Monoteism, Moské, Mekka, Ramadan, Kaba,  Shia, Sunni, Sharia, Hadith, Halal, Haram, Imam, Jihad, Martyr, id al Fitr

 

För att nå högre betyg:  

För att nå högre betyg behöver du med dina baskunskaper som grund kunna:  

  • dra slutsatser (kring hur de fem pelarna påverkar en muslims liv)argumentera (för hur begreppet jihad kan tolkas och användas av olika grupper) 
  • jämföra (likheter/skillnader mellan de abrahamitiska religionerna)
  • byta perspektiv ( hur resonerar de som anser att Islam är en jämställd respektive icke-jämställd religion. Kolliderar religionen med vad som allmänt uppfattas som ett jämställt samhälle?)  

Så här kommer vi att arbeta 

·      Arbeta med boken. (Digitalt eller analogt) 

·      Genomgångar. 

·      Diskussioner. 

·      Olika uppgifter. 

·      Titta på filmer. 

·      Eget arbete. 

 

 

 

Bedömning 

Bedömning sker löpande, vilket betyder att du under lektionerna har möjlighet att visa dina kunskaper. Det kan t.ex. vara i gruppdiskussioner, samtal med lärare och uppgifter på lektionerna.  

Du kommer också få göra ett moment vid ämnesområdets slut där du får visa hur du beskriver och förklarar samband, samt hur du använder ord och begrepp på ett ändamålsenligt sätt. Detta kan vara skriftligt, digitalt eller muntligt.  

 
 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter