Skolbanken Logo
Skolbanken

Årskurs:

F

Matematik, Statistik samt repetition av hela åk 7

Rålambshovsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 1 april 2022

Vi kommer jobba med sista kapitlet i matteboken som handlar om statistik. Du kommer få lära dig att läsa av olika typer av diagram, lägesmått och spridningsmått. De sista veckorna innan provet kommer vi repetera hela åk 7.

 

LPP Statistik

 

Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. Du ska få lära dig hur lägesmått, tabeller, diagram och grafer kan tolkas och användas för att beskriva resultat av egna och andras undersökningar.

Lärande mål

På lång sikt
Under momentet skall du få möjlighet att

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa

rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang, och

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

På kort sikt

Under momentet skall du få möjlighet att

• förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom statistik,

• förmåga att använda medelvärde, median och typvärde för att sammanfatta, jämföra och/eller beskriva statistik.

• förmåga att tolka olika tabeller, diagram och grafer,

• förmåga att konstruera olika tabeller, diagram och grafer för att presentera egna

undersökningar,

• använda statistik vid samtal, diskussioner och redovisningar.

 

 

Undervisning

 

Undervisningen kommer att ske på följande sätt.

·       Genomgångar

·       Enskild räkning

·       Egen undersökning som ska presenteras i Excel (vecka 22)

 

 

Begreppslista

 

Statistik, Lägesmått, Medelvärde, Median, Typvärde, Diagram, Tabell, Tabellhuvud, Kolumn, Rad, Cirkeldiagram, Stapeldiagram, Linjediagram, Stolpdiagram, Histogram, Axlar, Variationsbredd, Frekvens, Frekvenstabell, Spridningsmått

 

 

 

 

Bedömning

 

Exitnotes, diagnos och matteprov.

 

 

Planering

 

Planering

Vecka

Att räkna

Begrepp

Extrauppgifter

14

 

 

Tabeller, sid 230 – 231

Lägesmått, sid 232 - 233  Spridningsmått, sid 234

 

Tabell, tabellhuvud, kolumn, rad, frekvens, frekvenstabell, lägesmått, medelvärde, median, typvärde

Arbetsblad 6.1; 6.2

 

16

Måndag: Påsklov

Tisdag: Halv studiedag från 11.30

Diagram, sid 235 - 239

Stapeldiagram, stolpdiagram, linjediagram, cirkeldiagram

 

Arbetsblad 6.3; 6.4; 6.5

17

Uppslaget sid 240 – 241

(Arbeta i par)

Onsdag: Diagnos

Repetera Hela boken s. 274- 297

Alla orden som står ovanför denna ruta.

När du gör repetitionsuppgifterna tänker du att du jobbar på din nivå. Uppgifterna är märkta med blå, grön och röd.

18

Repetera 274-297

 

 

 

19

Repetera 274-297

 

 

 

20

 

Matteprov onsdag och torsdag på hela boken.

 

 

21

 

Lediga: tisdag-fredag

7B, 7F, 7A, 7D måndag

 

 

22

 

Gör en egen undersökning

i Excel.

 

Egen undersökning i Excel som ska lämnas in.

23

 

Måndag: Lediga

Fredag: Skolavslutning

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback