Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Fysik

·

Årskurs:

7 - 9

Mekanik krafter och rörelse

Björksätraskolan F-9, Sandviken · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Under detta avsnitt ska vi arbeta med vad krafter är och vad de kan göra och hur de påverkar vår vardag.

https://padlet.com/veras/kraft

 

Begrepp:

kraft, friktion, dragfriktion, rullfriktion, Dynamometer, gravitation= tyngdkraft, motkraft, reaktionskraft, luftmotstånd, vakuum, angreppspunkt, massa, tyngd, cirkelrörelse, fritt fall, kaströrelse, likformig rörelse, olikformigrörelse, acceleration, retarderande rörelse, medelhastighet, centripetal kraft, centrifugalkraft, tröghet

Efter att vi har arbetat med detta område ska du kunna:

 • ·         Beskriva vad en likformig och olikformig rörelse är och var de finns.
 • ·         Beskriva vad en vad accelererande rörelse är samt en retarderade rörelse.
 • ·         Beskriva hur en kraft har för inverkan på ett föremål alltså vad gör kraften.
 • ·         Rita en kraft och räkna ut resultant kraften till flera krafter.
 • ·         Du ska veta i vilken enhet man mäter kraft i.
 • ·         Du ska veta vad som menas med angreppspunkt.
 • ·         Du ska kunna vad gravitation och tyngdkraft är.
 • ·         Du ska veta skillnaderna mellan massa och tyngd.
 • ·         Du ska kunna vad stödyta är och tyngdpunkt och vad de är viktigt för.
 • ·         Du ska kunna beskriva och förklara vad fritt fall, vakuum och luftmotstånd.
 • ·         Du ska kunna beskriva och veta vad som påverkar en kaströrelse och vad de har för följder.
 • ·         Du ska kunna förklara vad tröghet är och vad den ger för konsekvenser och hur vi har hittat sätt att skydda oss.
 • ·         Du ska kunna beskriva och förklara begreppen centralrörelse, centrifugalkraft och centripetalkraft.

 

 till krafter Gleerups

a565Centralrörelsen

a449 hävstänger

a255 krafter kan ritas sammansatta krafter

a522 Tyngdlöshet tröghet

a195 rörelse medelfart

a244 krafter påverkan material fritt fall mm

a744 Friktion

a456 Enkla maskiner och  den mekaniska gyllene regeln.

filmer i Gleerups

a384 kraft och motkraft

a3632 vad är fritt fall?

a169  Hävstångs principen

a7199  Vad är centripetalkraft?

 

Filmer från binogi

https://app.binogi.se/l/krafter

https://app.binogi.se/l/mer-om-krafter

https://app.binogi.se/l/massa-och-gravitation

https://app.binogi.se/l/newtons-foersta-lag

https://app.binogi.se/l/newtons-andra-lag

 

https://app.binogi.se/l/newtons-tredje-lag

https://www.youtube.com/watch?v=cP0Bb3WXJ_k

 

markus film om tröghet och rörelse https://www.youtube.com/watch?v=kiGHUom6Evw&list=PLzZpl9jp1REpqeMlHHRaHTYWPrwVBQ6ss&index=3

 

introduktion till rörelse och tröghet

https://www.youtube.com/watch?v=EhlYXmLNkJg

https://www.youtube.com/watch?v=ruBfXIVSYZ8


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Krafter, rörelser och rörelseförändringar i vardagliga situationer och hur kunskaper om detta kan användas, till exempel i frågor om trafiksäkerhet.

Hävarmar och utväxling i verktyg och redskap, till exempel i saxar, spett, block och taljor.

Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.

Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.

Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med krafter, rörelser, hävarmar, ljus, ljud och elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.

Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback