Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

6

Geografi del 2 åk 6

Maltesholmsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Vi ska arbeta jordens inre och yttre processer, om berg och landsformer och vilka fördelar/konsekvenser naturen ger oss. Vi kopplar detta till hur befolkningen är fördelad över världen.

Vad ska vi lära oss:

 • Vad endogen och exogena processer innebär
 • hur vulkaner/jordbävningar/jordskred sker
 • vilka konsekvenser landet ger, både bra och dåliga
 • att kunna dra slutsatser och förstå hur befolkningen är fördelad över världen
 • kunna använda och förstå flera ämnesspecifika begrepp

Hur ska vi arbeta:

 • enskilt och i grupper
 • lyssna och skriva anteckningar
 • se filmer och ta anteckningar
 • lära oss begrepp genom att förklara och beskriva
 • vi tar även hjälp av tematiska kartor för att läsa av fakta och resonerar runt detta 

På lektionerna måste du:

 • ta ansvar för ditt material och dina anteckningar
 • vara engagerad genom att ställa frågor och genom att svara på frågor, muntligt och/eller skriftligt
 • lyssna på dina kamrater, 
 • fråga om du inte förstår
 • ta igen det du kanske missar om du är frånvarande

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Matris till geografi del 2åk 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback