Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering - Vi sår solrosfrön

Högastens förskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 5 april 2022

Vi får ett nytt brev av De tre små grisarna med solrosfrön.

Undervisning:
Vi får ett nytt brev av De tre små grisarna med uppmuntran om att vi ska så solrosfrön. Vi samlar barnen och läser upp brevet, visar en bild på hur en solros ser ut samt visar upp påsen med fröna som de skickat med. Vi har sedan innan informerat föräldrarna om att barnen behöver ta med sig en mjölkkartong att odla i. De barn som vill får måla sin mjölkkartong, efteråt får de som vill pynta sin kartong och sedan får de fylla den med jord och så sitt solrosfrö. Barnen får själva vara med och vattna sina planteringar. 

Vi delar in barnen i mindre grupper under de olika aktiviteterna 

 

Syfte: Vi vill fortsätta att ge barnen kunskap kring odling och en förförståelse för vad som händer när man sår. När barnen sådde sina groddar så blev resultatet inte så bra och det beror dels på att de torkade ut/blev dåliga och att barnen inte var så delaktiga i att vattna som vi planerat. Vi kommer att samla barnen för att prata om vad som hände med groddarna och varför. Solrosfrön är lite lättare att hantera och tanken är att barnen själva ska vara delaktiga genom hela processen samt att de ska få ta hem sin solros när den vuxit till sig och förhoppningsvis fortsätta att ta hand om den. 

 

Vi utformar utbildningen efter barnens intresse och behov. NORMER OCH VÄRDEN

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Utbildningen utformas efter barnens behov och intressen.
Att vi ser en bättre gruppdynamik och kamratskap i barngruppen, ex. barnen lyssnar och samarbetar, bjuder in varandra i leken 

 

 

Barnen ska ges förutsättningar att utveckla det sociala samspelet. Kamratskap och socialt samspel går hand i hand (värdegrund)

 

Vi delar in barnen i mindre grupper och har samarbetsövningar.

 

Närvarande pedagoger

 

Vi ger barnen förutsättningar att utveckla sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer. OMSORG, UTVECKLING & LÄRANDE

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.

Barnen har utvecklat sitt lärande med hjälp av estetiska uttrycksformer.
När barnen visar intresse för att använda de estetiska uttrycksformerna i den fria leken.

 

När barnen utgår från projektet i den fria leken.

 

 

 

 

 

Erbjuder barnen olika aktiviteter som innefattar bild, form, sång, musik, drama, dans, rörelse, digitalitet med utgångspunkt att lära sig ex. matematik, språkutveckling.


 

Indelning i mindre grupper för att lättare bemöta barnen där de befinner sig

 


Vi ger barnen förutsättningar att uttrycka sina idéer, tankar och åsikter. BARNS INFLYTANDE

Verksamhetens mål (I)

Hur ser måluppfyllelsen ut på individnivå (barnet)?

Verksamhetens mål (P)

Hur ser måluppfyllelsen ut på pedagognivå?

Målkriterier

Vad är det vi vill se/uppnå?

Indikatorer

Vilka kännetecken visar att vi är på rätt väg?

Aktivitet 

Vilka insatser/aktiviteter ska vi göra för att uppnå målen?

(förutsättningar/

undervisnings-

situationer)

Barnen ges ökade möjligheter att utvecklas och lära genom olika estetiska uttrycksformer.

Pedagogernas kunskaper inom  estetiska uttrycksformer ska utvecklas.


Pedagogerna har kunskap om varje barns behov, utveckling och intressen.Barnen uttrycker sina idéer, tankar och åsikter.

Barnen använder nya begrepp.

 

Barnens ordförråd ökas.

 

Barnen utvecklar sin förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

 

Barnen uttrycker tankar, ställer frågor och argumenterar i olika sammanhang.

Reflektion, ge uttryck för egna uppfattningar

Språkövningar

Uppmuntra barnen att sätta ord på vad de gör/gjort, vad som hänt osv.

Vi delar in barnen i mindre grupper.

 

Projekt som utgår från barnens intresse och nyfikenhet

 

 

Kopplingar till läroplanen


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback